Vähittäismyyntitoiminta

Vähittäismyyntitoimintaa on myymälätoiminta, eli esimerkiksi tilapuoti, ruokapiiri tai verkkokauppa, elintarvikkeiden valmistus myynti- tai tarjoilupaikassa, kuljetus (pl. alkutuotanto), tukkumyynti sekä tarjoilu.

Myymälätoiminnassa voit myydä sekä omia että muiden yritysten elintarvikkeita kuluttajille, ammattikeittiöille, julkiselle ruokapalvelulle, kaupoille, perustaa ruokapiirin tai vaikka perustaa osuuskunnan. Myymälän myyntipaikkana ei tarvitse olla myymälä vaan sellaisena voivat toimia muun muassa tori- tai tienvarsikojut, markkinat ja tapahtumat, oma auto tai verkkokauppa.

Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja-yhteyshenkilö sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Jäikö jokin asia liittyen suoramyyntiin tai jatkojalostukseen vielä mietityttämään? Kysy meiltä!

Miten pääsen alkuun?

Tee elintarvikehuoneistoilmoitus oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta käy ilmi yrityksen toiminta ja toiminnan laajuus. Lomaketta kannattaa kysyä paikalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta tai etsiä kunnan nettisivuilta. Voit kuitenkin aloittaa toiminnan jo ennen elintarvikevalvontaviranomaisen tekemää tarkastuskäyntiä.

Ilmoituksen käsittelyn jälkeen elintarvikevalvontaviranomainen lähettää yritykselle maksullisen todistuksen liittymisestä suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.

Apua yrityksen perustamiseen Suomi.fi yrityksen perustamispolusta ja Ruokaviraston sivuilta.

Omavalvontasuunnitelma

Yrityksellä tulee olla ajan tasalla oleva, yrityksen toimintaa kuvaava omavalvontasuunnitelma. Yrityksen tulee noudattaa sitä ja pyydettäessä se on esitettävä elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toiminnan laajuudesta sekä toimintaan liittyvistä elintarviketurvallisuusriskeistä ja niiden hallinnasta. Siinä kirjattavat asiat määritetään MMM:n asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5§:ssä. Pelkkä vähittäiskauppatoiminta sisältää todella harvoin sellaista toimintaa, joka edellyttäisi HACCP –järjestelmää.

 • Laadi omavalvontasuunnitelma. Käytä esimerkkipohjaa avuksi kartoittaaksesi asiat, jotka ainakin on huomioitava omavalvontasuunnitelmassa.
 • Omavalvontasuunnitelmassa on oltava nimettynä vastuuhenkilö ja kaikki yrityksessä työskentelevät henkilöt on perehdytettävä omavalvontaan, kirjanpitovelvollisuus (vähintään 1 vuosi, mutta mielellään esim. 3 vuotta) ja sen laajuus on riippuvainen toiminnan luonteesta.
 • Jos toimialasi on tehnyt Ruokaviraston arvioiman hyvän käytännön ohjeen, voi omavalvonnan kuvauksen korvata kokonaan tai osittain tämän avulla.
 • Elintarvikkeiden kuljetus kuuluu osaksi yrityksen omavalvontasuunnitelmaa ja siitä on myös ilmoitettava elintarvikehuoneistoilmoituksen yhteydessä.

Katso myös:
Tietoa elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
Ruokaviraston arvioimat hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikehuoneiston muistilista

 • Myyntipaikan pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä, eli esimerkiksi metallia, muovia tai kaakelia. Yleisesti ottaen ei puuta.
 • Käsienpesupisteiden tulee olla tarpeeksi lähellä, jotta myyntipaikassa pääsee pesemään käsiään tarvittaessa.
 • Siivousvälineiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia, puhtaita ja ehjiä. Lisäksi niiden säilytykseen ja säännölliseen huoltoon tulee kiinnittää huomiota.
 • Myyntipaikassa täytyy olla toimiva ilmanvaihto, jota pidetään säännöllisesti puhtaana ja huolletaan tarvittaessa.
 • Kylmäsäilytystilojen tulee olla asianmukaisia ja säilytettäviin tuotteisiin sekä määriin mitoitettuja. Muista lämpötilanseuranta ja sallitut poikkeamat.
 • Eri toiminnot ja tuotteet pitää pystyä erottamaan toisistaan joko rakenteellisesti tai ajallisesti. Erillään pitäminen koskee kaikkia tuotteen käsittelyvaiheita varastoinnista valmistukseen ja myyntiin (ml. kuljetus). Tämä voidaan tehdä erillisillä välineillä, astioilla, väliseinillä tai muilla keinoin, jotka estävät tuotteiden ristikosketuksen toisiinsa.
 • Elintarvikehuoneiston jätehuolto tulee olla asianmukaisesti järjestetty.
 • Tarvittaessa henkilökunnalle on järjestettävä asianmukaiset pukusuojat.
 • Jos myymälässä on kahvila- tai ravintolatoimintaa ja yli kuusi asiakaspaikkaa, tulee huolehtia asiakaskäymälöistä.

Elintarvikkeiden kuljetus

Keskeisintä elintarvikkeiden kuljetuksessa on varmistua tuotteiden oikeasta lämpötilasta, jolloin kylmä- ja lämpöketjun tulee olla katkeamaton. Tarkista tuotekohtaiset kuljetuslämpötilat ja sallitut poikkeamat Ruokaviraston Ohjeesta ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (avautuu pdf-tiedostona).

Lyhytaikainen lämpötilapoikkeama tarkoittaa korkeintaan 24 tuntia kestävää poikkeamaa lainsäädännön vaatimasta lämpötilasta, joka voi olla korkeintaan 3 astetta annetuista lämpötilavaatimuksista (Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004).

Jos kuljetat helposti pilaantuvia elintarvikkeita enemmän kuin kaksi tuntia, tulee autossa olla tallentava lämpötilanseurantajärjestelmä. Lyhyempienkin kuljetusmatkojen osalta tulee huolehtia kylmäketjun katkeamattomuudesta esimerkiksi kuljettamalla elintarvikkeita kylmälaatikoissa.

POIKKEUS: Jos toimitat elintarvikkeita suoraan kuluttajalle tai alkutuotannon tuotteita pois alkutuotantopaikalta, ET tarvitse tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää.

Muista kuitenkin että olet aina vastuussa kuljettamiesi elintarvikkeiden lämpötilojen pysymisestä tietyissä rajoissa. Voit esimerkiksi asettaa mittarin kylmälaatikkoon ja merkitä ylös ruutuvihkoon elintarvikkeiden lähtö- ja saapumislämpötilat.

Auton hyvästä puhtaudesta on huolehdittava ja siivoussuunnitelma tulee olla osana elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaa.

Esimerkkitilanteita

 • Voiko maatilayrittäjä perustaa tilapuodin, jossa on myynnissä omien alkutuotannon tuotteiden lisäksi myös muiden maatilayritysten alkutuotannon tuotteita ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta?

  Voi, jos myynnissä on ainoastaan vähäriskisiä alkutuotannon tuotteita ja vuosittainen alkutuotannon tuotteiden myynti jää alle 15 000 euron. Huomioithan, että omien alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiin kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta rajaavat kilomäärät (avautuu pdf-tiedostona). Alkutuotannon tuotteita ovat mm. kasvikset ja hedelmät sekä viljat ja sienet, hunaja, luonnonvaraiset marjat ja sienet, ternimaito ja kananmunat.
  POIKKEUKSET: Kuitenkaan maatilayrittäjä ei voi myydä tilapuodistaan toisen tilan tuottamaa raakamaitoa. Ternimaitoakin saa myydä vain jäädytettynä (vähintään -12 °C:een). Toisen tilan tuottamia kananmunia voi myydä vain poikkeusalueella (poikkeusalue käsittää entiset Lapin, Oulun ja Ahvenanmaan läänit sekä Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat), ellei munia ole läpivalaistu, painoluokiteltu ja leimattu.

 • Minulla on pihvikarjatila. Eläimet teurastetaan hyväksytyssä teurastamossa, jossa myös liha leikataan ja pakataan. Lihat saapuvat tilalleni kylmäkuljetuksena pakattuina. Myyn kaiken lihan tilaltani suoraan kuluttajille. Tuleeko minulla olla erillinen myyntitila?

  Ei – Jos lihat on valmiiksi leikattu ja pakattu, myyntitoiminnalle on vaatimuksena riittävät kylmäsäilytystilat niin, että lihojen kylmäketju ei katkea. Tämä tulee kuvata omavalvontasuunnitelmassa. Mitään erillistä myyntitilaa ei vaadita. Toiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

 • Voinko ottaa tilapuotiini myyntiin naapuritilan kurkkuja, lihatuotteita, mansikoita?

  Kyllä, voit myydä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossasi tuotteita laidasta laitaan.

 • Myyn pakattuja lihatuotteita. Tarvitsenko hygieniaosaamistodistusta?

  Et tarvitse. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan vain henkilöiltä, jotka käsittelevät pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

 • Voinko valmistaa elintarvikkeita myyntiin omassa kotikeittiössäni?

  Kyllä voit. Elintarvikkeiden valmistaminen kotikeittiössä onnistuu kunhan hygieenisistä toimintatavoista sekä valmistuksen ajallisesta erottamisesta muun kodin ruoanvalmistuksen kanssa huolehditaan. Myöskään asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia omavalvontasuunnitelma oman toiminnan riskit arvioiden. Jos myyt kotikeittiössä valmistettuja tuotteita ammattimaisesti ja säännöllisesti, tulee kotikeittiöstä tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

 • Voinko säilyttää tilani tavallisessa pakastimessa teurastamolla pakastettua lihaa?

  Kyllä – valmiiksi pakastettuja tuotteita voi säilyttää kotipakastimessa. Huolehdi kuitenkin asianmukaisesta lämpötilanseurannasta eli kirjaa pakastimen lämpötila (enintään. -18 astetta) ruutuvihkoon esimerkiksi kerran viikossa.

 • Voinko kuljettaa pakastettuja lihatuotteita omalla pakettiautolla?

  Voit kuljettaa. Pakettiauton tulee olla mukana elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmassa ja riippuen kuljetusmatkasta autossa tulee olla esim. vanha arkkupakastin lämpömittarilla varustettuna kylmäketjun varmistamiseksi. Jos kuljetus kestää enemmän kuin kaksi tuntia, tulee olla tallentava lämpötilanseuranta. Lue lisää kuljetuksesta.

 • Voinko kuljettaa myös muiden yritysten tuotteita?

  Kyllä. Kuljetustoiminta on sisällytettävä sekä yrityksen elintarvikehuoneistoilmoitukseen että omavalvontasuunnitelmaan. Mikäli autosi (ilman kuormaa) painaa yli 2500 kg, tarvitaan ammattiliikennöintilupa.