Itämeriprojekti etsii hyviä ideoita Itämeren puolesta

Ålandsbanken rahoittaa hyviä ideoita Itämeren puolesta ja lisää tietoutta Itämeren tilasta. [rss-cut]

Tänä vuonna Ålandsbanken jakaa jopa 400 000 euroa erilaisille Itämereen keskittyville ympäristöhankkeille. Tukea voivat hakea kaikki yksityishenkilöistä organisaatioihin. Toiminta voi olla pienimuotoista tai jotain suurempaa ja voittajat valitaan yleisöäänestyksen ja asiantuntijatuomariston avulla. Hakuaika on käynnissä 30.9.2016 asti.

Kategoriat, joiden kautta rahoitusta on haettavissa, ovat:

  • projekti innovatiiviset kilogrammat: projekteja, joilla on selkeä mitattava vaikutus liittyen esim. fosfori- tai typpipäästöihin kiloissa/tonneissa lähellä vesistöjä/Itämerta, pienentävät haitallisten aineiden määrää tai vastaavaa. Projektien tulee sisältää innovatiivinen elementti (esim. tuote, menetelmä, ratkaisu, liikeidea tai teknologia, joka vaikuttaa lupaavalta tai toimii ja on uusi).
  • projekti, joka osallistaa: tavoitteena on asenteen tai käyttäytymisen muuttaminen, ympäristökasvatus, tiedottaminen, viestintä tai vastaava. Projektin odotettu vaikutus tulee käydä ilmi hakemuksesta, kuten millainen muutos käyttäytymisessä saadaan aikaiseksi ja paljonko ihmisiä tavoitetaan.
  • projekti paikallinen vesien suojelu: projekteja, joilla on selkeä paikallinen fokus ja jotka sisältävät konkreettisen vesiensuojelun elementin. Lisäansioksi lasketaan, jos se osallistaa erityyppisiä toimijoita alueella, kuten elinkeinoelämää, kouluja, yhdistyksiä, paikallisia viranomaisia, jne. muodostaen uusia yhteistyökuvioita.
  • tuomariston tehtävä: Itämeriprojektin tuomaristo julkistaa lapsille ja nuorille suunnatun tehtävän, jonka tarkoituksena on löytää innovatiivinen “out-of-the-box” ratkaisu, joka saa ihmiset ryhtymään tuumasta toimeen. Se voi liittyä esim. ihmisten ruokailutottumusten muuttamiseen, ostoskäyttäytymiseen tai siihen, kuinka tiedosta ja osaamisesta edetään osallistumiseen ja toimintaan.

Lisätietoja em. kategorioista ja esimerkkejä palkituista projekteista sekä hakuohjeet www.balticseaproject.org
sekä Facebook-sivuilta ja Twitteristä.

 

Jätä kommentti