Kespron Pientuottaja-konsepti korostaa paikallisuutta

Foodservice-tukku Kespro lanseerasi alkuvuonna 2016 Pientuottaja-konseptin, jossa pieniltä yrityksiltä voidaan ottaa tuotteita Kespron aluetukkujen valikoimiin ja sopia joustavasti yhteistyön käytännöistä. Pientuottaja-logo on näkyvästi esillä tukuissa, ja Kespron markkinointitapahtumissa pientuottajat voivat esittäytyä logon alla omana ryhmänään.

Kespron pientuottajista ja lähiruuasta vastaava konseptipäällikkö Jussi Vainio toteaa työn tuottaneen hyvää tulosta. Ensimmäisen vuoden aikana valikoimiin on saatu mukaan viitisenkymmentä uutta pientuottajaa entisten lisäksi. Yrittäjät ottavat aiempaa aktiivisemmin yhteyttä tarjoten tuotteitaan, ja keittiöammattilaiset ovat alkaneet löytää paikalliset tuotteet myös tukun kautta. ”Kun kontakti on luotu, me Kesprossa tutkimme yhteistyön mahdollisuudet ja laatukriteerit tuottajan kanssa ja mietimme käytännön järjestelyt. Tilauksia varten riittää vähimmillään, että yrityksellä on nettiyhteys ja sähköposti.”

Tukussakaan tuotteet eivät myy itse itseään. Vainio korostaa tuotteen laatua ja makua sekä elintarvikeyrityksen aktiivisuutta yhteistyön käytännöistä sovittaessa. Yrityksen on pystyttävä perustelemaan, millä sen tuote erottuu muista tukun laajassa valikoimassa. Osalle tukun asiakkaista paikallisuus tuo selvän lisäarvon tuotteelle, mutta harvoin se yksin riittää ostokriteeriksi. Kaiken muunkin tuotteessa pitää olla kohdallaan, pakkausta myöten, ja yrityksen on osattava myydä tuotteensa.

Kesprossa on huomattu, että vaikka monelle asiakkaalle kotimaisuus on jo tärkeä lähtökohta, harva asiakas on tähän saakka kiinnittänyt huomiota siihen, että monia tuotteita saa läheltä, omalta markkinointialueelta. Asiakaskyselyiden perusteella Kesprossa tiedetään, että paikalliset tuotteet kuitenkin kiinnostavat ammattikeittiöitä hyvin paljon. Pientuottaja-konseptilla ja paikallisten tukkujen uusilla joustavammilla käytännöillä Kespro onkin halunnut tuoda lähialueen tuotteet ja paikalliset erikoisuudet myös ammattikeittiöiden tietoon ja saataville. Paikallisesta tarjonnasta viestittäessä tärkeitä ovat yritysten ja tuotteiden tarinat, joita Vainio kehottaakin tuomaan rohkeasti esiin myynnissä ja markkinoinnissa.

Yhteistyön käynnistyttyä yrityksen on tärkeää pitää säännöllisesti yhteyttä tukun suuntaan ja huolehtia siitä, että tuotteita riittää ja niistä on helposti saatavilla ajantasaista tietoa. Tukun tarjoamat mahdollisuudet tuotteiden markkinointiin ja uusien asiakkaiden etsimiseen kannattaa hyödyntää tehokkaasti. Omia ideoita pitää tuoda aktiivisesti esiin, jolloin yhteistyötä pystytään kehittämään niiden pohjalta.

Kirjoittaja: Satu Massa, 22.3.2017