Toimitusvarmuus

Toimitusvarmuuden keskeiset asiat ovat, että

  • tuotetta pitää saada se määrä, mitä halutaan ja silloin kun halutaan
  • tuotteen pitää olla sellaista kuin on tilattu eli laadun pitää olla kunnossa.

On luonnollista, että tuotteiden saatavuus ja toimitettavuus voi muuttua syystä tai toisesta, mutta tukun ja sitä kautta ammattikeittiön on tilaushetkellä oltava tietoisia asiasta. Siitä syystä, jos

  • tuotteiden saatavuudessa on jokin rajoite (tietty määrä kerrallaan, tuote on kausituote tms.) niin se pitää tuoda selvästi esille jo sopimusneuvotteluissa, jotta se osataan laittaa oikealla tavalla esille valikoimaluetteloon
  • tuote halutaan myyntiin vain tietylle rajatulle alueelle tai tietylle asiakasryhmälle, niin rajoitus voidaan tehdä ks. paikallinen vs valtakunnallinen jakelu
  • tuotteen toimitettavuus jostain syystä muuttuu, niin siitä on informoitava tukkua hyvissä ajoin.

Tärkeää on, että tieto tuotteiden saatavuudesta ja toimitettavuudesta on ajan tasalla ja siksi asioista kannattaa keskustella säännöllisesti tukkutoimijoiden kanssa.

Tiedoksi: tukut seuraavat säännöllisesti toimitusvarmuutta ja asiakkailtaan saatavaa palautetta. Näiden pohjalta käydään keskusteluja elintarvikeyrityksen kanssa ja etsitään ratkaisuja, jos on tarvetta tehdä muutoksia toimintatapaan.