Lähituotteet ammattikeittiöön – aluetukun kautta vai suoraan tuottajilta?

Niin elintarvikeyrittäjien kuin ammattikeittiöiden on jossain kohtaa mietittävä, että mitä kannattaa tehdä itse ja mistä maksaa jollekin toiselle. Yksi tällainen asia on tuotteiden toimitukset asiakkaille.

Kimmo Remes LähiPuoti Remes Oy:stä on vertaillut kahden eri toimintatavan eroja ja laskenut hiilijalanjäljen eli ajettujen kilometrien, kulutuksen, päästöjen sekä käytetyn ajan vaikutuksia lähiruoan toimituksiin.

Vaihtoehdossa 1 ammattikeittiö tilaa tuotteet jokaiselta lähituottajalta suoraan ja tuottajat kuljettavat tuotteet ammattikeittiöön tai muutamat tuotteet ammattikeittiö noutaa itse. Vaihtoehdossa 2 ammattikeittiö tilaa tuotteet paikalliselta aluetukulta sähköisesti ja se toimittaa kaikki tuotteet yhdellä ajolla.

– Laskelmissa on huomioitu yksittäisen lähituottajan auton kulutus, päästöt, ajetut kilometrit sekä käytetty aika, jossa on ajoajan lisäksi myös lastaukseen ja purkuun käytetty aika, avaa Remes tekemiään laskelmia. Tätä on sitten verrattu lähiruokatukun vastaaviin lukuihin. Remes kertoo, että ajokilometrejä kertyy tukulle yhden keräily- ja jakelukerran aikana noin 200 km. Vastaavasti lähituottajien ja ammattikeittiön yhteenlasketut kilometrit ovat noin 650. Auton käyttö kuluttaa polttoainetta, jota tukun auto kuluttaa noin 17 litraa vähemmän kuin lähituottajien omat kuljetukset ja autoilu aiheuttaa päästöjä, jotka jäävät noin 60 kg alhaisemmiksi käytettäessä tukkua. Päästö- ja polttoainelaskelmissa on huomioitu vain seitsemän lähi tuottajan arvot, ei ammattikeittiön.

Remes nostaa esiin myös asioiden hoitamiseen kuluvan ajan. Ammattikeittiön näkökulmasta aikaa kuluu erillisiin tilauksiin lähituottajilta, toimitettujen tuotteiden vastaanottoon, noutoihin sekä 10 erillisen laskun tarkistamiseen ja maksamiseen. Vastaavasti lähituottajilta kuluu aikaa tuotteiden kuljettamiseen. Jos tilausten toimituksesta huolehtii aluetukku, niin ammattikeittiö säästää aikaa tilausten tekemisessä, jotka hoituvat sähköisesti, ja laskujakin tulee vain yksi ja siten asioiden hoitamiseen kuluu vähemmän aikaa.

Lisätietoja laskelmista
Puotipuksu
Kimmo Remes
kimmo.remes@lahipuoti.fi
www.lahipuoti.fi