Tuotteiden valintaprosessi

Kun haluat myydä tuotteita ammattikeittiöön ja tukkuun, on kaksi pääsääntöistä toimintatapaa: ota yhteys ammattikeittiöön (tapa 1) tai tukkutoimijaan (tapa 2).

 

Tapa 1

Lähituottaja ottaa ensin yhteyttä ammattikeittiöön

Elintarvikeyrittäjä keskustelee ammattikeittiön kanssa tuotteen soveltuvuudesta, käyttöomaisuuksista, toimitusmääristä, pakkauksen koosta, ym. Samalla yrittäjä saa palautetta ammattikeittiöltä, jos on jotain huomioitavaa tai muutettavaa esim. tuotteessa, pakkauskoossa tai toimitusmäärissä.

Ammattikeittiö (hotelli, kahvila, ravintola, julkinen ruokapalvelu) ottaa yhteyttä Foodservice-tukkuun ja ehdottaa, että ko. tavarantoimittajan tuote olisi hyvä saada valikoimiin. Samalla ammattikeittiö kertoo tukulle, millaisella aikataululla ja volyymilla tuotetta olisi hyvä saada.

Ehdotus voi johtaa neuvotteluihin elintarvikeyrittäjän ja tukun välillä. Neuvottelussa käydään läpi sopimuksen yksityiskohdat läpi, kuten tilaus- ja toimitustavat, aikataulu, volyymi, näkyvyys valikoimissa (paikallinen vai valtakunnallinen tuote), jne.

 

Tapa 2

Lähituottaja ottaa ensin yhteyttä tukkutoimijaan

Tukkuihin kannattaa oma-aloitteisesti markkinoida tuotteitaan. Täytä jo ennakkoon tuotekortti. Mieti jo nyt, että miten ammattikeittiöasiakkaat löytävät tuotteesi tukun valikoimista, joten yhteys ammattikeittiöön jo tässä vaiheessa auttaa asiaa.

Hyvä tietää, että tukut

  • etsivät aktiivisesti tuotteita, jotka sopisivat ja täydentäisivät heidän valikoimaansa ja asiakkaidensa tarpeita.
  • pitävät paikallisten elintarvikeyritysten tuotteista omia listoja tai toimittajapankkeja, joiden avulla he voivat suositella ammattikeittiöille uusia tuotteita.
  • kehittävät tietojärjestelmiä ja nettisivuja, joiden avulla paikalliset tuotteet tulisivat näkyvimmiksi tukun valikoimissa ja asiakkaalle helpommin löydettäviksi.

 

Valikoimiin ottaminen

  • Valtakunnallisesti toimivissa tukuissa valikoimiin ottamispäätös ja sopimukset tehdään yleensä keskitetysti, joten on hyvä varautua siihen, että keskusteluiden / neuvotteluiden jälkeen menee aikaa siihen, että on mukana tukun valikoimissa.
  • Tietyllä alueilla toimivissa tukuissa valikoimiin ottamispäätös ja sopimukset tehdään paikallisesti.
  • Tukuilla ei ole valikoimajaksoja eli valikoima elää koko ajan ja tuotteita voi tarjota milloin vain.
  • Tukuissa on nimetyt yhteyshenkilöt, joiden kanssa voi keskustella käytännön asioista

 

Paikallisille tuotteille on kysyntää!

Voit ladata bannerin erillisenä kuvana klikkaamalla sitä.